Researching…

Entradas etiquetadas como “Nana sueca

Byssan Lull (Swedish song)

Conocí hace poco esta nana tradicional sueca. Desde el primer momento me enamoró: cinco estrofas que repiten una melodía dulce y pegadiza, una armonía simple y una letra que a su vez insiste en dar forma a tres elementos, una y otra vez, como si de un mantra se tratara…

I’ve recently met this traditional Swedish lullaby. From the first moment I love it: five stanzas repeat a sweet and catchy melody, simple harmony and lyrics that emphasize a three element-shape, again and again, as if it were a mantra …

 

 

Byssan Lull

Byssan lull, koka kittelen full,
där kommer tre vandringsmän på vägen.
Den ene, ack så halt,
den andre, o så blind,
den tredje säger alls ingenting.

Byssan lull, koka kittelen full,
där blåser tre vindar på haven,
på Stora ocean,
på lilla Skagerack
och långt upp i Bottniska viken.

Byssan lull, koka kittelen full,
där segla tre skutor på vågen.
Den första är en bark,
den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.

Byssan lull, koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer.
Den första är vår tro,
den andra är vårt hopp,
den tredje är kärleken, den röda.

Byssan lull, koka kittelen full,
tre äro tingena de goda.
Den första är Gud Far,
den andra är hans Son,
den tredje mild Jungfru Maria.

 

Galley of Riches

Byssan lull — boil the full kettle,
three wanderers are coming down the road.
The first one is limping,
the second one is blind,
the third one doesn’t say anything.

Byssan lull — boil the full kettle,
three winds are blowing at sea.
One the great ocean,
on the little Skagerrak,
and far up on the gulf of Bothnia.

Byssan lull — boil the full kettle,
three sailing ships are sailing here.
The first one is a barque,
the second one is a brig,
the third one has ragged sails.

Byssan lull — boil the full kettle,
the treasure chest has three figures.
The first one is our faith
the second one is hope,
the third one is the red love.

Byssan lull — boil the full kettle,
there are three good things.
The first one is God our Father,
the second is his Son,
the third one is the mild Virgin Mary.